COVID-19 RETNINGSLINJER FOR HÅNDBOLDKAMPE

 

Retningslinjer vedr. afvikling af håndboldkampe i Klosterhallen

Løgum IF Håndbold
har udarbejdet følgende protokol for afvikling af kampe i Klosterhallen. Vi ønsker, at alle foreningens og besøgende foreningers træner, spiller og forældre samt dommere og øvrige af spillets parter kan føle sig så trygge som muligt i forbindelse med afviklingen af kampe. Vi håber alle vil være med til at efterleve dette.

Adgang til Klosterhallen

Alle deltagere – både tilskuer og spillere -  til kampene i Klosterhallen skal benytte hovedindgangen. For alle gælder det, at hænder bedes af sprittes ved ankomst til hallen. Der forefindes sprit ved hovedindgangen samt ved indgange til de forskellige haller – både hvor kampen spilles og opvarmningshallen.

Oversigt over hvor kampen skal spilles vises på en skærm som hænger ved hovedindgangen.

Der er skiltet på dørene hvor mange der max. må være i den enkelte hal. Max. antal er spiller, leder, dommer og tilskuer. (Gælder både for Løgum IF og SINE-Efterskole)

Hal 1: 128 pers.
Hal 2: 100 pers.
Hal 4: 311 pers.

Omklædningsfaciliteter

Der vil være anvist ét omklædningsrum pr. hold. I henhold til krav om størrelse, må omklædningsrummet kun benyttes af det antal personer der er oplyst på døren til omklædningsrummet. Det er trænernes ansvar at dette overholdes. Der må ikke efterlades tasker i omklædningsrummet.

Der vil ikke blive tildelt omklædningsrum til hjemmeholdet.

Opvarmning

Der vil for de meste blive stillet en hal til rådighed hvori opvarmningen kan foregå. Dog er dette UDEN brug af bold. Der er indlagt ekstra tid imellem kampene så der bliver tid til opvarmning med bold inden kampstart.

Der må IKKE varmes op andre steder.

Inden kampen

Man må først gå på banen, når hallen har været forladt fra forrige kamp, og rengøring af dommerbord, udskiftningsbænk og målstolper har fundet sted.

Under kampen

Holdene må ikke forlade baneområdet i pausen. Holdene, trænerne og dommere bliver på banen. Undtaget er dog ved skader eller toiletbesøg. Husk at spritte hænderne af før man går ind i hallen igen.

Holdene bedes selv medbringe overtrækstrøjer til kampene.

Efter kampen

Holdene bedes forlade hallen hurtigst muligt, så der kan gøres klar til næste kamp. 

Tilskuer

Alle tilskuer til kampene bedes sidde ned under afvikling af kampene, og med de afstande der er gældende. Personer med samme bopæl mv. bedes til vores arrangementer ligeledes holde afstand.

Hjemmeholdets tilskuer skal benytte pladserne længst væk fra indgangen og udeholdets nærmest indgangen. Der vil være en ”dørvagt” til stede ved kampene man kan henvende sig til ved spørgsmål.

Tilskuer bedes først forlade hallen når alle spiller har forladt hallen. Ønsker man at blive i hallen og se næste kamp, bedes man blive siddende på sin plads og ikke gå rundt inde i hallen.

Bliv hjemme hvis:

-          Du har symptomer på Covid-19. Se mere på sundhedsstyrelsen.dk om symptomer.

-          Du – eller en person du bor sammen med – er konstateret smittet med Covid-19 eller skal testes i forbindelse med smittesporing.

Sportslige hilsner
Løgum IF

Thomas Schmidt - Formand

 

Hent PDF fil til udskrift.

 

KONTINGENTER LØGUM IF HÅNDBOLD 2019-2020

 

 
 
 
Copyright © 2009-2020 Løgum Håndbold   |   Senest redigeret 01-12-2020   |   Hjemmeside lavet af  www.helse-stuen.dk